joi, 15 august 2013

Cartea "Dacia.Razboaiele cu romanii" si "Dacia. Roman Wars"În septembrie 2013 se fac patru ani de când m-am înhămat la un proiect incredibil de greu. Să fac accesibilă unui public cât mai larg  istoria antică a războiaelor daco-romane.
Lucrările străine ce au abordat acest subiect, destul de multe, se bazau doar pe interpretarea Columnei lui Traian şi ignorau mare parte din lucrările publicate în România. În ţară, un mare vid de cărţi de calitate despre istoria antică a dacilor. În schimb o puzderie de lucrări (mai ales pe internet dar și tipărite) de calitate îndoielnică a unor aşa numiţi pasionaţi, mult prea naționaliști și semi-docți, toţi tâfnoşi şi agresivi față de oricine le contraziceau teoriile dacomane. Multor tineri sau unor oameni cu preocupări sincere legate de istorie nu aveau acces la  bibliografia arheologică. Dar nici nu era de dorit acest lucru. Oamenii nu vor articole stiinţifice. Oamenii vor informații succinte, corecte și dacă se poate dublate de cât mai multe ilustrații. Ei bine am încercat să umplu eu acest gol.

Cea mai clară și mai bogată în inforații carte pe tema conflictelor daco-romane de acum două milenii. Nicicând nu s-a mai realizat la noi în țară o carte atât de bogat ilustrată, cu multe informații corecte științific, fără exagerări sau teorii naționaliste. Istorie curată și atât! Lucrarea a fost apreciată și pe plan internațional, două edituri prestigioase din Olanda și Spania au publicat varianta engleză, respectiv spaniolă a cărții.

Iată o recenzie a cartii aici.
Pentru informații suplimentare puteți să ne scrieți aicil art.historia@gmail.com. 

În România cartea este de vâmzare la librăriile Cărturești și Humanitas, la librăria Mihai Eminescu etc. și la unele muzee (MNIR, MMB în București, Muzeul Unirii din Alba Iulia). Cartea poate fi găsită uneori și la alte puncte de vânzare. Temporar ea poate lipsi din unele librarii...

În prezent lucrez la volumul al doilea al cărții. Lucrare deloc ușoară. Voi discuta perioada dintre războaiele dacice ale lui Traian, teorii și păreri despre desfășurarea războiului din 105-106, colonizarea Daciei. Un capitol va discuta detailat despre Podul de la Drobeta iar altul despre echipamentul și armele dacilor din epoca clasică, ilustrat cu numeroase fotografii și reconstituiri. Voi aborda subiectul aurului dacic dar și prezența dacilor în armata romană. Și multe altele. Mai repede de iarna anului 2016 nu voi putea finaliza aceasta muncă deoesebit de grea.

For more informations, please write here : art.historia @ gmail.com. 

"Hi Radu

You asked me for an opinion of your book when I finished reading it
Where do I start?
Your book is well thought out and structured, the text is concise and the syntax excellent. More importantly the book is readable and easy to comprehend. The information on Dacia is excellent.
The history is accurate and is as good as the latest information on the subject matter, and the book raised new points about the campaign I hadn't read before( especially about fortifications and defence of passes), and I have read fairly well on the subject.
The illustrations are just brilliant, especially the reconstruction artwork by yourself, and are the central and most attractive part of the book.
I found that I learnt more about the campaign from your book than any other. This is the only book in English that I know of that deals exclusively about Trajan's first campaign in Dacia. I have read several other books about the general history of Dacia and its surrounds, but nothing as accurate and relevant as your book.
This is an essential read to anyone who has an interest in the history of the Dacian Wars and I wholeheartedly recommend it to both serious and non-serious historians alike. I especially recommend this book to wargamers like myself who will find this book an excellent source for scenarios about all sorts of actions pertaining to the conflict. One certainly gets value for your hard earned buck with this book 
I'm 60 and that was my first review. LOL!!! one off my bucket list.
Seriously though, I thoroughly enjoyed your book and it has pride of place in my library.
If you haven't already done so I suggest you send a copy to Ancient Warfare Magazine from the Netherlands to have your excellent book reviewed it cannot fail to be a hit. It will reach a worldwide audience and put your sales thru the ceiling.
Anyway just a suggestion, I'd like your book to get as far around as it can, it is that good.
I look forward to buying Vol 2 when it's released. I would ask you give me a heads up when it is released so I don't miss it
Regards Bob"


"Radu - I gave your book to a very knowledgeable person in history.  He said: "It is one of the best books I've seen. I learned so much and it is written so well.  He cannot believe that one-person did so much work and with such perfect footnotes, etc".  joi, 8 august 2013

Sasii si performantele lor culturale si economice

Sunt din ce in ce mai convins ca nivelul de trai al unei comunitati e cu atat mai ridicat cu cat nivelul de educatie al membrilor acelei comunitati e mare. Conducătorii care au investit in educatie, atat pentru elite, cat si pt plebe, au putut culege roadele in decurs de 1-2 generatii atât economic cât si cultural. Citeam intr-o cartulie scrisa de Titus  Măzgăreanu despre mari realizari ale sasilor ardeleni in Istoria Generala a Romaniei (Prezenţe prioritare ale saşilor ardeleni în Istoria generală a României; Editura Lux Libris)... Influenta sasilor asupra românilor a fost considerabila de-a lungul secolor, in domenii de cele mai diverse : economic, cultural, tehnic, stiintific sportiv etc. Iata ce am citit în această carte, bine documentată:

- Prima scoala elemetara laica de pe teritoriul de azi al Romaniei mentionata documentar : 1334 la Orastie.

- Petrus de Corona (de Brasov), primul rector originar din săsime la o universitate europeana, Viena in 1473
- Infiintarea de catre Johanes Honetrus a primului gimnaziu din SE europei: 1541 la Brasov

- Acelasi J.Honterus infiinteaza prima biblioteca scolara din SE Europei: 1547, tot la Brasov

I-auzi aici:
- Prima biserica ortodoxa din Romania de azi in care se introduce limba romana ca limba de cult (in locul slavonei) sub influenta reformei lutherane la saşi şi a celei calvine la unguri şi prin intervenţia Sfatului Săsesc al Cetăţii Braşovului: Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului. Drept manuale şcolare la Prima Şcoala Românească de lângă aceeaşi biserică erau folosite catheisme luterane tipărite de saşi în limba română la Sibiu ( 1544) şi Braşov (1559).În 1561 diaconul Coresi tipăreşte şi el prima tipăritură în lb română (datorită aceloraşi influenţe): Întrebare Creştinească.


- Înfiiţarea de către sasul Johannes Sommer a colegiului academic din Moldova în care se preda şi matematică (în latină): Cotnari 1561

- Introducerea obligativităţii îvăţământului elementar la saşi, atât la băieţi cât şi la fete (în lb latina): 1722

- Cea mai densă reţea şcolară din SE Europei, raportată la nr populaţiei. În 1500, 85% din localităţile săseşti aveau şcoli!!!!!!!!! În 1763 existau 5 gimnazii, 16 şcoli elementare siperioare şi 236 şcoli elementare la o populaţie de doar 125.000 locuitori saşi. În 1884, 98% din băieţi şi 99% din fete frecventau şcolile. Comparativ, în Vechiul Regat al României, puţin după Primul Război Mondial, alfabetizarea era de maxim 20% din populaţie.

- În Tipografia saşilor din Sibiu, la 1525 se tipăresc în premieră cărţi română. Este a 2-a tipografie ca vechime din ţară, după cea de la Târgovişte(1508). Aceasta însă, tipăreşte până la 1652 doar cărţi în slavoneşte.

- În 1679, la Sibiu, Valentin Frank von Frankenstein încearcă prima traducere în lb română a unor poezii de Ovidiu.

- În sec 13 saşii fondează întâiul oraş din Ţara Românească, Langenau (Câmpulung Muscel). Nu întâmplător acest oraş in sec 14 capitală a Munteniei (alaturi de Curtea de Arges).

-Înfiinţarea de căre saşi şi ungurii ardeleni a oraşului moldav Baia. E cel mai vechi oraş din Moldova menţionat documentar la 1352.

-Întemeierea de către saşi în sec 12-13 a cunor importante burguri transilvanene cât şi altor aşezări urbane (dau doar numele romanesti): Cluj, Sibiu, Orăştie, Reghin, Braşov, Bistriţa, Mediaş, Sighişoara, Sebeş în Ardeal, dar şi Suceava (Sedschopf), atestat 1388, Tg. Neamţ -1408, Piatra Neamţ, Trotuş, Sascut în Moldova


-Cea dintâi cronică a Moldovei (anii 1457-1499) întocmită de sasul Hermann, pârcălab al lui Ştefan cel Mare.

-Unul din primii istorici care a enunţat cu convingere ideea latinităţii românilor şi a originii lor străvechi (continuităţii), folosind pt prima oară termenul de român (romuini) alături de cel de valah: Johannes Label (1490-1566) în De Oppide Thalmus(1542)

- Primul şi cel mai important oraş medieval fabricant al unei întregi game de armament, inclusiv arme de foc grele şi uşoare în sec 14-16- BRAŞOV. De aici se aprovizionau Ungaria, Muntenia, Moldova şi chiar Rusia. Alături de acest oraș, Sibiul și Bistrița erau de asemenea mari producători de armament.

- Adoptarea de către Scaunele Săseşti a Calendarului Gregorian, în locul celui iulian, devenit anacronic, fiind prima comunitate protestantă din Europa care adopta acest calendar, înaintea Germaniei, Angliei Suediei, Danemacei. În România acest calendar e adoptat în...1919...

Nota mea: În Ţările Române, Muntenia şi Moldova, scrisul, cultura, cititul, educaţia (atâta câtă era) era controlată de biserica locală, de rit răsăritean, numită ortodoxă (drept credincioasă) una din cele mai retrograde biserici creştine europene. Această Biserică a avut o influenţă nefastă asupra nivelului de cunoaştere şi educaţie a românilor până în secolul 20.